Příčiny, příznaky a léčba klastrové bolesti hlavy:

Klastrová bolest hlavy, jinak také Hortonův syndrom, je popsána jako nesnesitelná bolest šlehavého, bodavého charakteru. Mnoho pacientů má za sebou poměrně dlouhou cestu, než se konečně dozví diagnózu klastrové bolesti hlavy. Další informace o příčinách, příznacích a možných způsobech léčby klastrové bolesti hlavy.

Sdílet na:

Klastrová bolest hlavy (též Hortonův syndrom): Příznaky

Klastrová bolest hlavy je charakteristická jednostrannými bolestmi hlavy, které se objevují hlavně v oblasti očí a spánků. „Klastr“ (shluk) popisuje akumulaci. Pojem vznikl z toho, že se klastrové bolesti hlavy objevují pravidelně a často po dobu několika týdnů nebo měsíců, např. na jaře nebo na podzim, a poté na chvíli úplně zmizí. Klastrová bolest hlavy se dříve nazývala Hortonův syndrom. Jednostranná bolest hlavy obvykle vrcholí kolem oka, může vystřelovat do čelisti nebo do zadní části hlavy.
Klastrová bolest hlavy se pojí také s následujícími příznaky:

  • zarudlé nebo slzící oko na bolavé straně
  • otok víčka
  • ucpaný nos nebo výtok z nosu
  • nervozita
  • zvýšené pocení v obličeji a na čele

Epizoda bolesti hlavy může trvat 15 minut až 3 hodiny. Často se objevuje ve spánku v podobnou dobu a probouzí pacienta. Interval mezi epizodami se pohybuje od dvou dnů do několika hodin. Jak fáze bolestí hlavy ustupuje, frekvence epizod se snižuje, dokud úplně nezmizí, ale po několika měsících nebo letech se vrátí. Poměr postižených mužů k ženám je 3:1.

Kvůli své podobnosti s jinými typy bolestí hlavy, jako je migréna, trvá často roky, než jsou klastrové bolesti hlavy odhaleny. To postižené velmi negativně omezuje, protože bolest má vážný dopad na kvalitu jejich života. Během epizody jsou sotva schopni pracovat a dlouhodobě jim hrozí pracovní neschopnost a deprese.

Příznaky

jednostranná bolest hlavy, zarudlé nebo slzící oko, zvýšené pocení v obličeji a na čele

Léčba

vdechování čistého kyslíku, léky předepsané specialistou - neurologem

Potenciální spouštěče

alkohol, nikotin, světelné podněty nebo některé potraviny

Co způsobuje klastrovou bolest hlavy?

Navzdory vysokému počtu případů nebyla příčina klastrové bolesti hlavy dosud stanovena. Klastrová bolest hlavy se obvykle poprvé objevuje kolem 29. roku života1. Na vzniku bolesti se může podílet oblast mozku zvaná hypotalamus. Hypotalamus reguluje mimo jiné cyklus spánku a bdění. Problémy v této oblasti mozku mohou vysvětlovat epizodické výkyvy klastrové bolesti hlavy.

Stejně jako všechny typy bolestí hlavy jsou epizody klastrové bolesti hlavy spouštěny jednotlivými faktory. Takovými spouštěči mohou být alkohol nebo nikotin, ale také světelné podněty nebo potraviny, jako jsou ryby nebo mléčné výrobky.

Jaká léčba klastrové bolesti hlavy existuje?

V současnosti není známa žádná léčba, která by člověka zbavila klastrové bolesti hlavy. Léčba však může snížit jak závažnost, tak četnost epizod.

Inhalace čistého kyslíku může pomoci zmírnit aktivní epizodu. Kyslík předepsaný lékařem je uchováván doma v lahvích a lze jej použít podle potřeby. Součástí léčby jsou také léky na migrénu na předpis (triptany), podávané jako nosní sprej nebo jako injekce. Pacienti, kteří nereagují na léčiva, mohou podstoupit operaci.

  1. Leitlinie Clusterkopfschmerz und trigeminoautonome Kopfschmerzen (the guideline on cluster headache and trigeminal autonomic nervous system headache), published by the Kommission Leitlinien der Deutschen Gesellschaft für Neurologie (Commission Guidelines of the German Society of Neurology), 2015