Mechanismus bolesti

Bolest je negativní fyzický a emocionální pocit, spojený se skutečným nebo možným poškozením tkáně ‒ signál nebezpečí, které může vyvrcholit v onemocnění. Je to zároveň i nejčastější příčina návštěvy lékaře.


Pocit bolesti vzniká velice složitým mechanismem, za účasti několika typů nervových vláken, mnoha chemických látek (hormonů, neurotransmiterů a mediátorů) a zapojení několika signálních drah, vedoucích až do centra bolesti v mozkové kůře. Organismus zároveň disponuje i schopností intenzitu bolesti tlumit pomocí látek, reagujících s příslušnými receptory.

Nahoru