Bolest zad

Naše páteř představuje složitý soubor kostí, obratlů a meziobratlových plotének, jenž je zpevněn velkým počtem svalů a vazů. V blízkosti obratlů a plotének vycházejí z míchy citlivé nervy.

Bolesti zad patří k velmi častým příčinám pracovní neschopnosti. Problémy se zády vznikají jako důsledek našeho životního stylu, doprovázeného nedostatkem pohybu, nepřirozenou pracovní pozicí a často také obezitou. Dochází k přetěžování páteře a přilehlých tkání, zejména svalů. Dalšími příčinami bolestí zad mohou být úrazy a také některá infekční onemocnění.

Ačkoliv se v některých případech bolesti zad objevují již v dětství, degenerativní změny spojené se stárnutím lze na páteři pozorovat zhruba po dosažení 50 let věku.Dochází ke snižování pružnosti meziobratlových plotének, které ztrácejí svou funkci „tlumičů“. Může dojít k jejich prasknutí a výhřezu. Také meziobratlové klouby podléhají stárnutí a může docházet k jejich tuhnutí.

Následkem změn v páteřním kanálu může docházet k dráždění odstupujících míšních nervů i míchy samotné.

Bolesti zad rozlišujeme podle délky jejich trvání na akutní (několik dní až týdnů), subakutní a chronické (déle než 6 měsíců). Podle příčiny vzniku jsou bolesti zad děleny na prosté (bez zjevné příčiny), vyvolané organickým onemocněním, a bolesti kořenové a míšní (nejčastěji vznikající následkem útlaku míšních nervů). Po prvotní diagnostice a zařazení pacienta do jedné z výše uvedených tří skupin podle příčiny onemocnění je zvolen další postup léčby, který se ubírá cestou farmakoterapie, fyzioterapie a ve vážných případech i chirurgického zákroku.

Pomocí pravidelného fyzického cvičení a vhodně zaměřeného tréninku zad se můžeme před jejich chronickou bolestí chránit. V případě silné, opakující se či trvalé bolesti je nutné vyhledat pomoc lékaře.


Nahoru