Bolest hlavy

Podle údajů Světové zdravotnické organizace (WHO – World Health Organization) se celosvětově výskyt bolesti hlavy u dospělých lidí odhaduje na 50 % (s projevem alespoň jedenkrát za rok). Bolest hlavy trvající minimálně 15 dní v kuse postihuje každý měsíc 1,7–4 % dospělé populace.1

Bolest hlavy se v populaci vyskytuje obecně velice často a jedná se o symptom. Bolest hlavy se přitom dělí na primární a sekundární – primární bolesti hlavy představují jeden z průvodních jevů akutního či chronického život neohrožujícího onemocnění bez poškození tkání (např. migréna). Naopak sekundární bolesti hlavy jsou příznakem jiného onemocnění (např. poranění či krvácení nebo infekce, a to i mimo lebeční oblast). Proto je vždy velmi důležité rozlišit, o který druh bolesti hlavy se jedná, a umožnit tak včasnou a adekvátní léčbu.

Nejčastějším typem primární bolesti hlavy je tzv. tenzní cefalea, jejíž charakteristické projevy zahrnují svíravou bolest („obruč“ kolem hlavy) o mírné až střední intenzitě, trvající cca 30 minut. Tento druh bolesti se může vyskytovat jak epizodicky, tak i chronicky. Naproti tomu nejznámější primární bolest hlavy představuje migréna. Před propuknutím migrenózní bolesti hlavy se u některých lidí objevuje tzv. aura, projevující se například jako výpadky zorného pole, poruchy čití nebo pohybu, někdy dokonce i řeči. Samotná migréna se pak projevuje jako pulzující a většinou jednostranná bolest střední až velké intenzity a obvykle ji doprovázejí nevolnost a světloplachost.

Dalším typem primární bolesti je tzv. „cluster headache“ ‒ velmi intenzivní jednostranná bolest šlehavého charakteru, často se objevující v oblasti kolem oka nebo na spánku.

Mezi spouštěče bolestí hlavy můžeme zařadit například nedostatek či poruchy spánku, stres, změny počasí, hluk, nevhodné držení těla apod.

Léčba spočívá ve fyzioterapii, lékové terapii a v některých případech i psychoterapii.2

Zdroj:
1 Headache disordeŗs. In WHO Media Centre. [online]. Fact sheet n. 277. Naposledy aktualizováno 04/2016. [cit. / vid. 30/08/2016]. Dostupné z: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs277/en/
2KALISTOVÁ, Hana. Bolesti hlavy a vertebrogenní onemocnění pro stomatology [online]. [cit/vid. 15. 2. 2016]. Dostupné z: http://www.neuro.lf1.cuni.cz/vyuka/soubory/stom/bolesti_hlavy_stom_CZ.pdf

Nahoru