Časté dotazy

Léčivou látkou Aspirin je kyselina acetylsalicylová. Mechanismus působení kyseliny acetylsalicylové je obsáhle doložen a popsán v dostupné literatuře. Tato kyselina potlačuje v lidském organismu produkci látek známých jako prostaglandiny. Jsou to mediátory bolesti, horečky a zánětu a jejich přítomnost provází též různá poranění. Omezením tvorby prostaglandinů ulevuje Aspirin 500 mg obalené tablety od bolesti, snižuje horečku a zmírňuje zánět.
Ano, k interakcím s jinými léčivými přípravky docházet může. Pokud užíváte jakékoli další léčivé přípravky, poraďte se o souběžném užívání Aspirinu se svým lékařem či lékárníkem. Pokud užíváte perorální antikoagulancia nebo metotrexát v dávce vyšší než 20 mg týdně, nesmíte současně užívat Aspirin 500 mg obalené tablety.
Pokud máte diabetes (cukrovku), doporučujeme se s tímto dotazem obrátit na svého lékaře, který je dobře obeznámen s vaší anamnézou a užívanými léčivými přípravky. U kyseliny acetylsalicylové může docházet k vzájemnému ovlivňování s některými léčivými přípravky na diabetes. Vysoké dávky kyseliny acetylsalicylové zesilují jejich hypoglykemický efekt.
V průběhu těhotenství léčivé přípravky Aspirin neužívejte.
Kyselinu acetylsalicylovou, která je léčivou látkou v Aspirinu 500 mg obalené tablety, poprvé v roce 1897 syntetizoval v chemicky čisté a stabilní formě mladý chemik pracující ve společnosti Bayer, Dr. Felix Hoffmann a jeho tým. O dva roky později byla kyselina acetylsalicylová představena v Německu pod obchodním názvem Aspirin.
Písmeno „A“ znamená acetyl, což je zbývající část kyseliny octové v molekule léčivé látky přípravku, kyselině acetylsalicylové. Část „spir“ je odvozena od rostliny tužebník jilmový, Spirea ulmaria, z níž se získává salicin, sloučenina kyseliny salicylové se sacharidem. Kyselina salicylová je základním produktem, z něhož se následně syntetizuje kyselina acetylsalicylová. Poslední část „in“ se v době, kdy Felix Hoffmann v roce 1897 dospěl k úplně první stabilní syntéze kyseliny acetylsalicylové, běžně používala jako přípona názvů léčiv.
Forma Aspirinu 500 mg obalené tablety umožňuje rychlejší vstřebávání léčivé látky do krevního řečiště a tím i rychlejší nástup účinku oproti předchozímu Aspirinu (500 mg tablety).
Aspirin 500 mg obalené tablety ulevuje od mírné až střední bolesti dvakrát rychleji než předchozí tablety Aspirinu. Používá se k symptomatické léčbě horečky a/nebo mírné až střední bolesti, například bolestí hlavy, bolesti zubů či svalů a příznaků chřipky.
Ve srovnání s konvenčními tabletami s kyselinou acetylsalicylovou byla doba od relevantního ústupu bolesti dvakrát rychlejší (49 minut v porovnání s 99 minutami).
Údaje k doporučenému dávkování a k maximální denní dávce jsou uvedeny v příbalové informaci, kterou je třeba si přečíst ještě před užitím přípravku a řídit se jí. Aspirin 500 mg obalené tablety je potřeba zapít dostatečným množstvím tekutiny. Dávkování je stejné jako u běžných tablet Aspirinu.
Ne. Aspirin 500 mg obalené tablety nemá enterosolventní povlak.
Forma kombinuje malé částice kyseliny acetylsalicylové s uhličitanem sodným, který představuje rozpustnou složku. Toto složení jádra umožňuje rychlý rozpad a rozpuštění tablety a tím i rychlejší absorpci léčivé látky.
Díky uvedení Aspirinu v roce 1899 nabídla společnost Bayer spotřebitelům jedno z prvních široce dostupných analgetik neboli přípravků proti bolesti a přispěla ke vzniku kategorie léčivých přípravků samostatně užívaných k úlevě od bolesti. V současnosti na základě kombinace technologických inovací a bohatých zkušeností v oblasti analgetik Bayer Consumer Health představuje nový standard kyseliny acetylsalicylové pro úlevu od mírné až střední bolesti, a to právě v podobě Aspirin 500 mg obalené tablety.
U Aspirinu 500 mg obalené tablety jsme použili obal, z něhož vyplývá, že se jedná o prémiový, moderní přípravek, který následuje trendy současné doby. Plně zelený obal s elegantním a inovativním přenosným blistrem v sytě zelené barvě vizuálně reprezentuje rychlost, sílu a inovaci.
Aspirin 500 mg obalené tablety se vyrábí v německém Bitterfeldu.
Aspirin 500 mg obalené tablety společnosti Bayer byl v průběhu roku 2016 uveden v Evropě a Latinské Americe, přibližně ve 25 zemích.
Nahoru