Příčiny bolesti

Pocit bolesti se také dostavuje následkem podráždění různých struktur ‒ může se jednat o čidla v kůži, kloubech či svalech, ale také ve vnitřních orgánech. Tato čidla mohou být drážděna mechanicky, chemicky, nebo změnou teploty. Existuje však také dráždění nervové, a to v případě, že periferní nebo centrální nervová soustava nepracuje správně. Tak vzniká například i fantomová bolest po amputaci končetiny. Bolest tedy může vznikat z řady podnětů, jejichž následkem produkuje poškozená tkáň látky zvané prostaglandiny. Ty ‒ kromě bolesti ‒ vyvolávají také zánětlivou reakci a horečku. Kyselina acetylsalicylová produkci prostaglandinů zastavuje, čímž proti zánětu, bolesti i horečce účinně působí.


Podle délky trvání můžeme bolest dělit na akutní a chronickou. Akutní bolest vzniká následkem konkrétního poškození organismu, např. operačním zákrokem, při porodu, poraněním apod., a trvá maximálně 3 měsíce. Naproti tomu bolest chronická představuje dlouhodobou a velmi krutou příčinu poklesu kvality života, a to ve smyslu fyzického i psychického utrpení. Přetrvává i po odeznění vyvolávajícího podnětu, po zhojení rány. Léčba této formy bolesti přesahuje rámec pouhého podávání léčivých přípravků a zapojuje i další obory ‒ stává se tak multidisciplinární.

Nahoru